top of page
Çakra Dengeleme Seansı

Çakra Dengeleme Seansı

Çakralar insan bedenindeki enerji merkezleridir. Yedi temel çakra, omiriliğin alt ucundan başlayıp yukarıya doğru sıralanırlar. Her bir çakranın belirli rengi ve özel fonksiyonları vardır.

Çakraların pozisyonları ve fonksiyonları ile endokrin sistemdeki çeşitli hormonlar birbirleri ile ilişki içindedirler.


Çakralarınızın dengesini koruyarak, sağlığınızı koruyabilirsiniz. Vücudunuzdaki yedi enerji noktasını dengeleyerek, stres, migren ve kaslarınızdaki şikayetler, gerginlikten, sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz.

Beden seviyesinde üç adet çakra (1, 2, 3); ruh ve zihin seviyesinde üç adet çakra (5,6,7) ve bir de geçiş sağlayan çakra vardır. (4. çakra ruh ve zihnin ile beden arasındaki köprü görevini görür) 8. çakra bütün sistemin başıdır.

*Temelde bilinen 7 çakrayı işleyeceğiz. 7 çakranın ötesine geçmek bilgi, deneyim ve görev gerektirebilir herkese uygun değildir*

 

Kök Çakra dengesiz olduğunda:  gördüğünüz her şeye sahip olma arzusuna sahip olabilir,  başkalarının ihtiyaçlarını göz ardı ederek kendi bencil isteklerini tatmin edebilirsiniz.

Şişmanlık, hemoroitler, kabızlık, siyatik, iştahsızlık/isteksizlik, diz problemleri ve kemik hastalıklarına sahip olabilirsiniz. 

 

1. Çakra dengeli olduğunda: Doğa ile mükemmel bağlantı  kurarsınız, Doğa yasalarına güvenir,  Doğanın medcezirini derinden anlarsınız. Aktif ve merkezlenmiş olmanıza yardım eder.

Sağlıklı ayaklar, bacaklar, sırtın alt bölümü ve omurgaya sahip olursunuz.

 

 

Sakral Çakra, kavramları arasında; anaçlık, duyarlılık, uyumlanma, koruyuculuk güdüsü bulunur. Cinsel organlarınızı, deri, böbrek ve böbreküstü bezlerini etkiler. Turuncuyla temsil edilen bu çakra, endokrin sistemde yumurtalıklar ve testise denk gelir.

 

Sağlıklı çalışamayan sakral çakranın anlamı; duyguların ya da cinselliğe bağlı birleştirici ve duygusal öğelerin kapatılmış olduğunun işaretidir. 

 

sakral çakrası sağlıklı olan insanlar dünyayı gözetirler, dünyadaki hayatlarının anlamını bilirler. Başkalarının duygularına ve hayatlarına saygı gösterirler. 

 

 

Solar pleksus çakrası, cilt, sindirim organları, mide, pankreas, karaciğer ve endokrin bezleri üzerinde etkilidir. Sarı renkle temsil edilen bu çakra, göbek bölgesinde, göbek deliğinin hemen üzerinde yer alır. 

 

3. çakra sağlıklı olduğunda; bedene ve ruha odaklanmış bir zihin bahşeder. Sağlıksız olduğunda Kaslardaki gerginlik, sindirim bozuklukları ve karaciğer problemlerine yol açabilir. 3. çakra aynı zamanda yukarı yönlü de yani, kalp çakrası aracılığı ile bedensel çakra ilişkilerini, ruhsal çakralara iletmekle de görevlidir.

 

Kalp çakrası,akciğerleri, solunum sistemini, kalbi ve dolaşım sistemini etkiler. Ayrıca bağışıklık sistemi ile lenf bezlerini de kontrol eder. Yeşil renkle temsil edilen bu çakra, göğüs kafesinin ortasında yer alır. Endokrin sistemde timusa denk gelir.

 

4.Çakra, göğsün ortasında bulunan, alıcı, kavrayıcı, kabul edici enerji merkezidir. Hem kendisine hem de dış dünyaya karşı şefkat duygusunu ve sevme yeteneğini barındırır. .

 

Kalp çakrası zihinden bedene inilmediği zaman da çakra sisteminin bir bütün olarak dengesini ve hizasını bozar.

 

Boğaz Çakrası, omuzları, boğazı, gırtlağı ve tiroid bezini etkiler. Mavi renkle temsil edilen bu çakra, yaklaşık olarak âdem elması denen bölgenin ortasındadır. Endokrin sistemde tiroid bezine denk gelir.

 

Bu çakra bedenle ruh arasındaki iletişimi sağlar ve bunu dış dünyaya iletir. Tiroit ve paratiroit bezleri ile ilişkilendirilir.

Ruhtan gelen bilgiyi zihin ile gerçeğe çevirebilme yeteneği nedeniyle 5. çakra aynı zamanda değişim ve taahhüt merkezidir. 5. çakra aynı zamanda "duru işiti” yeteneğinin merkezidir.

 

Blokajlı 5. çakra değişime direnmenize sebep olabilir.

 

Üçüncü göz çakrası, olgunluk, sorumluluk alma, aile değerleri, idrak etmek

ebeveynlik, sevgi, saygı, sağ beyin, denge ve tamamlanmak, durugörü ve farkındalık kavramlarıyla ilişkilendirilir.

 

Bu çakra İdrak, muhakeme etme, mantıklı hüküm verme merkezidir ve öğrenme, bilgi toplama, bilgi işleme gibi üst beyin fonksiyonlarını da yönetir. 

 

6.çakrası bloke kişiler aylar ya da yıllar boyunca, bırakın büyük spiritüel soruları, günlük hayatın küçük sorularının bile cevabını bilmeden yuvarlanıp giderler. Ne yapmak istediklerini ya da neler hissettiklerini bilmezler

 

     Taç Çakra bedenin dışında olan tek merkez çakradır. 7. çakra; evrendeki kozmik saf ruhsal enerji ve bilgiyle bedensel olarak bağlantı merkezidir. Bu, kendi yüksek ruhsal enerjimiz de olabilir, meleklerin ya da ruhani rehberlerin bilgi ve enerjisi de olabilir.

 

7. çakra bloke olduğunda hayat sadece beş duyudan ibaret geçici bir deneyime dönüşür. Diğer çakraların sezgisel yetenekleri; sıradan, sıkıcı ve hayal gücünden yoksun bir hale gelir

 

 

Eğer herhangi bir çakranızda blokaj, travma ya da tıkanıklılıklar varsa bunların mutlaka temizlenmesi gerekir. Aksi halde ilgili çakranın etkilediği alanlarda fiziksel, duygusal, zihinsel yada ruhsal sorunlar yaşarsınız.

 

*Çakranızda blokaj olup olmadığını pandülden öğrenebilirsiniz.

    333,00₺Fiyat
    bottom of page